Služby seniorského domu
skcsendehuplru

separator

Služby zariadenia pre seniorov - OÁZA  môžeme rozdeliť na ASISTENČNÉ (paušálne) a služby DOPLNKOVÉ.

Asistenčné služby sú súčasťou pobytu a sú poskytované personálom  zariadenia pre seniorov - OÁZA

Doplnkové služby, sú väčšinou poskytované personálom zariadenia pre seniorov - OÁZA , niektoré sú poskytované externým dodávateľom a sú spoplatnené podľa cenníka . Tieto sú objednávané podľa individuálnych požiadaviek a prianí klienta.. Našou snahou je zaradiť maximum doplnkových služieb do základných asistenčných služieb k zvýšeniu komfortu života v našom zariadení

Samozrejmou súčasťou služieb v zariadenia pre seniorov - OÁZA je správa, údržba a chod celého areálu (budova, komunikácie a chodníky, zeleň v okolí), zabezpečenie bezpečia areálu - otváranie a zatváranie spoločných častí objektu podľa stanoveného prevádzkového poriadku a zabezpečenie poriadku a čistoty v penzióne a spoločných priestoroch areálu

 

ASISTENČNÉ SLUŽBY

 

 • služby poskytované personálom zariadenia pre seniorov - OÁZA  (vedúci zariadenia, recepcia, asistenčná a opatrovateľská služba, správca - údržbár)
 • prítomnosť personálu v areáli v pracovnej dobe a zaistenie asistenčných služieb
 • vypracovanie individuálneho plánu služieb, rehabilitácií a požiadaviek na základe odporúčaní lekára a vedúcej zariadenia
 • sprostredkovanie lekárskej starostlivosti - pravidelné návštevy u lekára alebo lekár v areáli (praktický lekár)
 • sprostredkovanie lekárskej a domácej starostlivosti (terénne opatrovateľská a zdravotná služba)
 • sprostredkovanie výberu a dodanie zdravotných a rehabilitačných pomôcok
 • poradenstvo v oblasti príspevkov a zdravotných pomôcok
 • vlastné vozidlo zariadenia pre seniorov - OÁZAI (dovoz k lekárovi, na úrady, na nákup, na akcie apod. podľa rozvrhu a plánu jázd)
 • pomoc v domácnosti, vrátane drobného upratovania ,vynesenie smetí, dezinfekcia toaletných zariadení, kúpelne, pomoc pri uložení osobných vecí, osobného a ústavného prádla
 • donáška liekov a dohľad nad ich podávaním
 • donáška nákupu v prípade potreby 
 • pomoc pri spracovaní požiadaviek klienta na výber jedál z jedálničku stravy
 •  pranie a žehlenie bielizne
 • zaistenie  oprava a údržby podľa požadavky klienta
 • zabezpečenie kontaktu s úradmi (pomoc pri vybavovaní príspevkov atď.)
 • administratívne úkony v rámci prevádzky
 • užívanie všetkých spoločných priestorov areálu (areál, spoločenská miestnosť, welnes centrum, fitnes centrum, relax centrum)
 • organizácia voľnočasových aktivít (napr. cvičenie na stoličkách, šikovné ruky, záhradnícky krúžok, premietanie filmov a pod.)
 • organizácie aktivizačných programov (napr. , pohybové terapie, muzikoterapia, aromoterapia, hipoterapia, canisterapia a pod.)
 • organizácie výletov, koncertov, prednášok, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí
 • sprostredkovanie doplnkových služieb, manikúra, pedikúra, masáže, kaderník ai.

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 

Rozšírené služby poskytované buď personálom zariadenia pre seniorov - OÁZA (vedúci zariadenia, recepcia, asistenčná služba, správca - údržbár)
a služby poskytované externými dodávateľmi služieb. Platba za tieto doplnkové ceny sú hradené individuálne klientmi a ceny sú určené platným cenníkom zariadenia pre seniorov - OÁZA a cenníkmi externých dodávateľov a poskytovateľov týchto služieb.

Služby poskytované štandardne personálom zariadenia pre seniorov - OÁZA (podľa cenníka doplnkových služieb):

 • kompletné upratovanie 1 krát týždenne a umývanie okien podľa potreby minimálne 1 krát za 3 mesiace
 • pranie a žehlenie bielizne
 • nadštandardné prevádzkové služby (doprava k lekárovi, na lekárske vyšetrenia a pod.)
 • doprava vozidlom nad rámec rozvrhu jázd mimo zariadenia pre seniorov - OÁZA (k príbuzným, do mesta, nákupy, prevoz vecí a pod.)
 • individuálne a súkromné zabezpečenie kontaktu s úradmi, administratívne úkony, poštové služby
 • uloženie cenností do trezoru
 • zabezpečenie klientskych požiadaviek na zmeny štandardnej  výbavy  v apartmánoch
 • zapožičanie zdravotných pomôcok
 • venčenie psa a návšteva veterinára
 • zapožičanie záhradného náradia atď.
 • možnosť ubytovania príbuzných a známych, ktorí navštívia nášho klienta

Služby poskytované štandardne personálom zariadenia pre seniorov - OÁZA  a externými dodávateľmi služieb (podľa cenníka externých dodávateľov):

 • pedikúra
 • kaderník
 • fyzioterapeut
 • rehabilitácie, masáže
 • záujmové krúžky (jóga, cvičenie, šikovné ruky, práca na PC, výučba AJ atď.)
 • terapia - pohybové terapie, hipoterapia,canisterapia, ergoterapie atď.
 • výlety a zájazdy pre seniorov
 • kultúrne a spoločenské podujatia

Stravovanie v areáli:

 • Je na každom klientovi, aby si rozhodol, či chce využívať centrálne dtravovanie a objednávanie jedla za výhodnú cenu až do bytu. Z jedálneho lístka je možné si vybrať z ponúkaných jedál a je tiež možné zvoliť aj diétnu stravu. Dostupná je aj kombinácia výberu iba v niektoré dni, alebo len niektoré jedlá. Vďaka kuchynskej linke má každý klient možnosť si stravu v pohodlí pripraviť a pohostiť tak napríklad svoju rodinu či známych.

Terénna opatrovateľská a zdravotná služba v areáli:

 • Pre klientov, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť vo väčšej miere, ako je bežná asistencia, sú zaistené terénne opatrovateľské a zdravotné služby. Pre poskytovanie opatrovateľských služieb je naším partnerom spoločnosť, ktorá užívateľom, poskytuje opatrovateľské služby podľa ich potrieb, vopred stanovených cieľov a to v prípade potreby aj 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov. Cena týchto dohodnutých služieb sa riadi cenníkom spoločnosti
 • Pre poskytovanie zdravotných služieb je potom naším zmluvným partnerom spoločnosť, ktorá už  zabezpečuje zdravotnú starostlivosť. Táto starostlivosť je indikovaná len praktickým lekárom a je hradená zo zdravotného poistenia. Praktický lekár určuje časový rozsah a frekvenciu návštev.

Lekár v areáli:

Klienti zariadenia pre seniorov - OÁZA   môžu a využívajú služieb a pomoci praktického lekára z blízkeho okolia, ktorý na vyzvanie navštívi  areál a špeciálne tých klientov, ktorí sú menej pohybliví alebo imobilní.

 Vozidlo seniorského domu:

 • Pre potreby klientov je v zariadení k dispozícii vozidlo v rámci plánovaného programu jázd.

 

 

penzión seniorov banner

 

penzión seniorov - OÁZA

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
Príloha správy (súbor)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  created by: Marek Sarvas