Opatrovateľské a zdravotné služby
skcsendehuplru

separator

 

Asistenčná opatrovateľská služba

Pre klientov, ktorí potrebujú odbornú starostlivosť vo väčšej miere, sú zaistené asistenčné opatrovateľské a základné zdravotné služby podľa ich potrieb, vopred stanovených cieľov a to v prípade potreby aj 24 hodín denne, 7 dní v týždni a to vrátane víkendov a sviatkov. Cena týchto dohodnutých služieb sa riadi cenníkom zariadenia Viac informácií nájdete tu.

 

Najčastejšie úkony opatrovateľskej služby:

 • odborná starostlivosťpomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
 • pomoc pri osobnej hygiene
 • pomoc pri príprave a konzumácii stravy
 • pomoc pri zabezpečení chodu domácnosti
 • základné sociálne poradenstvo
 • denná vizita so zmeraním TK a pulzu
 • sprievod k lekárovi, do zdravotníckeho zariadenia
 • sprievod na kultúrne a spoločenské podujatia

 

Mobilná zdravotná služba

Pre poskytovanie zdravotných služieb je potom naším zmluvným partnerom spoločnosť, ktorá zabezpečuje zdravotnú starostlivosť. Táto starostlivosť je indikovaná len praktickým lekárom a je hradená zo zdravotného poistenia. Praktický lekár určuje časový rozsah a frekvenciu návštev.
Zdravotnú starostlivosť vykonávajú skúsené registrované sestry a sestry špecialistky. 

 

Najčastejšie výkony mobilnej zdravotnej starostlivosti:

 • poskytovanie zdravotných služiebodbery krvi, meranie TK a pulzu
 • aplikácie injekcií a infúzna liečba
 • hojenie rán, preväzy defektov kože
 • starostlivosť o drény, cievky, stómie
 • rehabilitačné ošetrovanie
 • špecializovaná služba domácej zdravotnej starostlivosti
 • pooperačné a poúrazové stavy
 • onkologické ochorenia
 • stavy po cievnych príhodách, či infarktu myokardu
 • metabolické poruchy

 

Úhrada nákladov - starostlivosť je plne hradená zdravotnými poisťovňami v rozsahu, ktorý lekár stanoví ako potrebný.
Individuálna zdravotná starostlivosť nad rámec indikácie lekárom je možná, úhrada týchto úkonov je potom podľa cenníka mobilnej zdravotnej služby.

 

penzión seniorov banner

 

penzión seniorov - OÁZA

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
Príloha správy (súbor)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
  created by: Marek Sarvas