Výhody bývania u nás
skcsendehuplru

separator

 

 

Hlavným cieľom zariadenia pre seniorov – OÁZA    je zabezpečenie dôstojnej a pokojnej staroby klientov v prívetivom prostredí s maximálnou snahou o prispôsobenie denného režimu zvyklostiam a predstavám klienta.

 

Veľký dôraz je kladený na dobrú povesť zariadenia pre seniorov – OÁZA ,  predovšetkým na poskytovanie kvalitných služieb s cieľom, aby sa naše zariadenie svojim prístupom dostalo do povedomia ako príjemný rodinný domov pre seniorov s kvalifikovanou starostlivosťou.

Bývanie je určené nielen aktívnym a sebestačným seniorom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje komplexnú ústavnú starostlivosť a ktorí hľadajú bezpečné bývanie s dosahom potrebných kvalitných služieb pre vedenie samostatného a plnohodnotného života, ale aj osobám so zdravotným postihnutím s kvalitnou starostlivosťou.

• Každý žijeme niekde, kde skôr, alebo neskôr budeme potrebovať pomoc s prípravou stravy, upratovaním, praním, osobnou hygienou a vôbec všetkým, čo s prichádzajúcimi rôčkami menej zvládame.

 

• Ja sám mám nemalú obavu, že naše deti pri dnešnom životnom štýle, nielenže nebudú mať dostatok času potrebného pre naše zabezpečenie, ale s našimi pribúdajúcimi požiadavkami na opateru by som strácal odvahu ich o toto zvyšujúce sa úsilie aj požiadať. Aj keď si so svojimi deťmi rozumieme a nažívame v celkom harmonickom vzťahu, neviem si predstaviť, že by sa museli dlhodobo o mňa a moju manželku starať a už ani dúfať, že by nám museli pomáhať pri osobnej hygiene a absolútne končím pri predstavách, že by ma museli dávať na malú či veľkú potrebu, či prebaľovať.

 

• Mať pri tom všetkom pocit, že sa s takouto príťažou ešte môžem uchádzať aspoň o kúsok ich priazne, tak to ma skôr napĺňa pocitom, že sa stanem neželaným členom ich domácnosti a časom až odpudzujúcou záťažou.

 

• Pritom to najdôležitejšie o čo ide mne,  je aby sme zostali pre svojich blízkych, deti, vnukov a ostatných príbuzných tými milými a vítanými ako u nich, tak aj u nás v penzióne, kedy sa budeme tešiť každému stretnutiu s pocitom, že nie sme nikomu skutočnou príťažou, ale naopak tými žiadanými starými rodičmi, ktorí ich môžu napĺňať energiou toľko potrebnou do súčasného neľahkého života a navodiť pocit, že je o nás dobre postarané a ešte máme dostatok energie pomáhať im a ich rodinám.

 

• Preto robím všetko pre to , aby som sa do takéhoto stavu nedostal a samozrejme aj keď si nepripúšťam, že práve ja sa ocitnem v takto zložitom zdravotnom a spoločenskom stave, tak nikto nevie s istotou, čo nám život časom prinesie
• Aj keď som dnes v sviežom stave bližšie k 60-tke ako ku 50-tke, nastavujem si cestu, ako si pripraviť čo najpríjemnejšie prežitie zrelého veku v tých najprívetivejších podmienkach ako sa dá.


• Pochodil som nemalú časť Európy, kde som mimo iné aj vyhľadával akým spôsobom sa žije seniorom vo vyspelejšej časti sveta a či skutočne existuje aj spôsob kultivovaného prežitia jesene života v komunitách seniorov, no a skutočne takéto  miesta, kde to miestami pôsobilo až závideniahodne, existujú.

U nás sa však takéto miesto dá vybudovať v spoločenstve ľúdí, ktorí majú záujem vytvoriť takéto prostredie pre seba a svojich blízkych s priamou osobnou zainteresovanosťou, pretože sa v zásade jednalo o súkromné zariadenia, zrealizované s prispením  vlastných prostriedkov a prevádzkované formou neziskového hospodárenia.

Takýmto spôsobom sa dá vybudovať milé a prívetívé prostredie pobytu približne rovnako zmýšlajúcej skupiny, čo sa týka prežitia seniorského veku bez neprítomnej uniformity a neprívetivosti štátom podvyživených zariadení, kde ste okrem príbuzných ešte aj pre ten to štát nevítanou príťažou.

 • Na základe týchto poznatkov a osobných skúseností sme založili Občianske združenie seniorov, ktoré by sa aspoň blížilo k naplneniu takéhoto spôsobu života seniorov, kde hlavným krédom bol spokojný pobyt, absolútne priateľské a nadčasovo prívetivé prostredie a prístup personálu, spojené s absolútne nepotláčanou slobodou konania, myslenia a užívania staroby bez významných obmedzení
• Neviem sa zmieriť s predstavou stráviť nemalú časť môjho života v podmienkach skoro uzavretých oddelení už aj tak ťažko dostupných domovov dôchodcov, ktoré náš starostlivý štát udržuje v nežiadúcom stave v neprívetivých budovách panelového typu za koncom svojej technickej životnosti, vybavených strohým a nevľúdnym nábytkom, deprimujúcim prostredím, kde aj keď je veľa ľudí spokojných, tak určite to nie je v súlade s ich predstavami o šťastnom prežití staroby.
• Je tu aj niekoľko súkromných zariadení kde je však  takmer nemožné sa dostať  pre veľký záujem a nemalý finančný podieľ života v týchto aspoň akceptovateľných zariadeniach

 

Čo je teda naša hlavná ponuka?

• doteraz nikým neponúkaná možnosť - stať sa partnerom – spolumajiteľom apartmánu formou zakúpenia apartmánu do vlastníctva pre seba, svojho blízkeho príbuzného, rodiča, starého rodiča na jednu, alebo viac generácií, kedy hlavnou ukľudňujúcou myšlienkou je , že kedykoľvek sa Vy sám/a rozhodnete, alebo Vás okolnosti donútia,  tak máte okamžité riešenie pre seba, alebo niekoho blízkeho z rodiny, priateľov , kedy môžete ponúknuť takúto formu prežita kratšieho, dlhšieho, alebo nepretržitého času pobytu v našom zariadení, kde my nielen  tvrdíme, ale aj robíme všetko pre to,  že ak už raz vyskúšate tento pobyt u nás, tak sa Vám už nebude chcieť odísť od nás

• Ako partner sám rozhodujete, kto bude apartmán obývať, v prípade neobsadenia apartmánu v určenom čase, vieme zabezpečiť na základe Vášho súhlasu jeho prenájom a tým aj pokryť náklady na jeho minimálny chod

• možnosť kedykoľvek prednostne rozšíriť, ale aj ukončiť partnerský vzťah odpredajom apartmánu záujemcovi zo zoznamu čakateľov

• bývanie v samostatných apartmánoch priamo napojených na spoločné priestory
• asistenčné služby podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klienta
• nízke náklady na bývanie a služby s bývaním spojené (nízkoenergetická stavba)
• Náklady na spravovanie, energie, upratovanie a údržbu sú plne v réžii penziónu,

• Pri zakúpení apartmánu sa stávate jeho plnoprávnymi vlastníkmi, či už pre Vás, alebo pre Vašich blízkych
• Vy sa rozhodujete, či chcete bývať vo vašom apartmáne sám/sama, alebo s manželom, partnerom, príbuzným, kedy stačí oznámiť túto skutočnosť vedúcej zariadenia a pri dodržaní základných pravidiel pre pobyt v zariadení pre seniorov – OÁZA
• V rámci objektu zariadenia pre seniorov – OÁZA máte zabezpečený nerušený pobyt bez neželaných návštev, ako podomových obchodníkov, tak aj rozličných osôb zneužívajúcich podvodné inkasné povinnosti na elektrinu, plyn a vylákať tak financie od Vás

 

• S Vami udelenou dôverou Vám vieme zriadiť bezplatný osobný účet v banke s využitím internet bankingu a takisto Vám vieme pomôcť zrealizovať všetky typy úhrad voči vonkajším partnerom

 

• Vy sa rozhodnete, či chcete používať nábytok v apartmáne dodaný zariadením pre seniorov, alebo zakúpený podľa Vašich požiadaviek, Vám na mieru, prípadne vlastný nábytok z Vášho domova, na ktorý ste zvyknutý a je využiteľný pre plnohodnotný pobyt ( za najdôležitejšiu časť považujeme posteľ primeranú Vášmu zdravotnému stavu).
• Ponúkame však na výber moderný nábytok na komfortné užívanie s pevnou a bezpečnou konštrukciou, u postelí ponúkame aj varianty pre menej mobilných klientov s roštami mechanicky, prípadne elektricky nastaviteľnými, ako aj zdravotnými matracmi, tiež aj antidekubitnými matracmi proti vzniku preležanín tela
• To isté platí aj pri používaní posteľného prádla a prádla pre osobnú hygienu ako uterákov, utierok, županov a dekoratívneho prádla ako obrusy, závesy, koberce. Uprednostňujeme spoločné ústavné prádlo, ale jednoduchým označením Vášho prádla je možné aj jeho pranie v spoločnej práčovni z dôvodu jeho triedenia

  • Človeku je zaťažko odísť zo súčasných podmienok, lebo máme obavu, čo s bytom, domom, záhradou, o ktoré ste sa celý život starali, šetrili, udržiavali a zveľaďovali, volali opravára na chladničku, práčku, inštalatéra na vodovodnú batériu, pretekajúci splachovač na wc  ...  a ak Vám s týmito  starosťami nepomôžu Vaše deti, alebo príbuzní... tak Vám vieme pomôcť aj s touto časťou života a pomôcť pri údržbe, alebo prevode Vašich nehnuteľností na deti, príbuzných, alebo pri ich prenájme, prípadne predaji .
  • Máme v našom spoločenstve šikpvných ľudí, takže tieto slúžby vieme zrealizovať s odborným prístupom, pripravíme Vám kompletmé podklady, prípadne s vaším splnomocnením pripravíme realizáciu týchto krokov až ku Vášmu záverčnému podpisu. Človek chce mať všetko na poriadku a spísali sme už aj niekoľko závetov a tak aj naši príbuzní nám budú vďační, že sa ani po našom odchode nebudú musieť rozhádať, často krát kvôli ničomu a spomínať tak  na nás v zlom
  • Vieme pomôcť vo vypracovaní akýchkolvek žiadostí voči našim byrokraticky prebujnelým úradom, za ktoré ste doteraz museli prosiť svoje okolie, požiadať o príspevok na opatrovanie, ak je splnený nárok...
  • Dopravíme Vás k lekárovi a od neho, na úrad a z úradu
  • Chcete si priniesť so sebou svojho oblúbeného zvieracieho miláčika ... máme pre to vytvorené podmienky, ak je naučený hygiene, môžete ho mať pri sebe, ak je skôr naučený na vonkajšie podmienky, máme pripravený zvierací domček s výbehom
  • Chcete pestovať okrasné rastliny, prípadne dreviny, alebo úžitkovú zeleninu, ovocie, tak Vaša chuť pestovať ich  a skúsenosti s tým spojené sú vítané
  • V rámci stravovania bude aj nemálo kuchynského odpadu, tak prečo ním nenakŕmiť drobnú hydinu, ktorá sa nám za to odvďačí napríklad domácimi vajíčkami

 

  • Je  niečo o čom sme doteraz nehovorili???....Sme živá a prispôsobivá komunita a radi príjmeme všetky obohacujúce myšlienky s pozitívnym vplyvom na naše spolunažívanie

 

 

penzión seniorov banner

 

penzión seniorov - OÁZA

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
Príloha správy (súbor)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
    created by: Marek Sarvas