Príspevok na starostlivosť
skcsendehuplru

separator

Príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých občanov v roku 2023

  

Príspevok na opatrovanie je finančný príspevok, ktorý je poskytovaný po splnení stanovených podmienok oprávnenej osobe, ktorá osobne vykonáva starostlivosť o zdravotne znevýhodnenú osobu. Cieľom príspevku je kompenzovať zdravotné znevýhodnenie opatrovanej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, sociálnych aktivitách či starostlivosti o domácnosť, a umožniť jej zostať v domácom prostredí.

 

Opatrovateľský príspevok – na čo máte nárok, keď sa staráte o chorého člena rodiny

Celodenná asistencia pri starostlivosti o chorého príbuzného v seniorskom veku je nezlučiteľná s vykonávaním zamestnania. V prípade, že ste sa rozhodli poskytnúť starostlivosť milovanému členovi rodiny v seniorskom veku, môžete ako náhradu príjmu využiť príspevok od štátu.

Výška finančného príspevku na opatrovanie seniorov sa každoročne mení. Suma opatrovateľského príspevku závisí aj od počtu opatrovaných osôb alebo od toho, či je opatrovateľ v dôchodku alebo v produktívnom veku. Pri žiadaní o finančný príspevok na opatrovanie člena rodiny v seniorskom veku musíte myslieť aj na jednu dôležitú vec.

V prípade, že ste osoba v produktívnom veku a do dôchodku vám zostáva ešte niekoľko rokov, po skončení nároku na príspevok sa budete pravdepodobne musieť vrátiť do zamestnania. Návrat k plnohodnotnej práci po rokoch strávených doma starostlivosťou o blízku osobu môže byť náročný a často si dokonca vyžaduje rekvalifikáciu či hľadanie úplne nového zamestnania. Dôsledne preto zvážte tento krok.

Ošetrovné – nemocenská dávka na krátkodobé ošetrovanie

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorú môžete využiť v prípade osobného celodenného ošetrovania chorého rodiča (aj rodiča manžela/ky). Nárok na ošetrovné sa uplatňuje na základe tlačiva Sociálnej poisťovne, ktoré vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. 

Podmienky získania nároku na ošetrovné:

  • potvrdenie príslušného lekára, podľa ktorého si zdravotný stav vášho rodiča nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou
  • existencia nemocenského poistenia alebo trvanie ochrannej lehoty
  • nárok na ošetrovné vzniká len jednej osobe a len raz

Opatrovateľský príspevok pri dlhodobej starostlivosti

Ak váš chorý príbuzný v seniorskom veku potrebuje celodennú starostlivosť dlhodobo, môžete podobne ako pri opatere ŤZP, požiadať o opatrovateľský príspevok aj na domáce opatrovanie seniorov blízkou osobou. 

Slovenská legislatíva pritom nerozlišuje medzi starostlivosťou o ŤZP a opatrovaním seniorov. Postup vybavenia opatrovateľského príspevku na starých ľudí a vyplácaný opatrovateľský príspevok je preto totožný, ako je príspevok na opatrovanie ŤZP. 

Aj v tomto prípade Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti a doložených lekárskych správ zhodnotí samostatnosť vašej milovanej osoby a stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby. Ten, napríklad v prípade opatrovania blízkej osoby nad 80 rokov, môže byť vysoký aj pri absencii závažnej diagnózy. 

Na rozdiel od ošetrovného, príspevok na opatrovanie seniora môžete získať aj v prípade, ak s milovanou osobou nie ste v príbuzenskom vzťahu. Podrobný návod, ako vybaviť opatrovateľský príspevok a podmienky jeho nároku nájdete   

 

penzión seniorov banner

 

penzión seniorov - OÁZA

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
Príloha správy (súbor)
Maximálna veľkosť prílohy je limitovaná na 12.1 MB
    created by: Marek Sarvas